Cvičeníčko aneb Cvíčo U Medvěda

Tělovýchovný program Cvíčo U Medvěda vychází z programu Cvičeníčko, který jsme spolu s paní Mgr. Radmilou Nemkyovou od roku 2006 provozovali v různých částech Brna.

Připravuje se pro cvičení dětí v Brně.

Nabízíme jej v Ivanovicích a v Žabovřeskách:

Cvičení pro rodiče s dětmi od 18. měsíců do 3 let.
Sportcentrum Ivanovice, Černohorská 22, Brno Ivanovice 621 00

Cvičení pro děti od 3 do 7 let.
Waldorfská základní škola a mateřská, Plovdivská 8, Brno 616 00

Program Cvíčo U Medvěda je sestavován v tematických hodinách tak, aby spojoval představivost s pohybem, děti k pohybu motivoval, přinášel jim co největší prožitek, radost, a tím vytvářel kladný vztah k pohybovým aktivitám, směřoval je k aktivnímu a tedy i zdravému způsobu života.

Zaměřuje se na všestrannou pohybovou vybavenost. Učí děti účelně se pohybovat při řešení pohybových úkolů, seznamuje je s různorodostí vnějšího prostředí a učí je na to adekvátně reagovat. Rozvíjí silovou obratnost.

V hodinách nezdar nepovažujeme za neúspěch, důležitost přikládáme snaze při řešení pohybového úkolu.

„Nevadí, že se něco nepovede, důležité je se snažit.

                                                                                                    medvěd Eda

To jsou slova (volný překlad z medvědí řeči) našeho kontaktního medvěda Edy, který se hodin zúčastňuje, když zrovna nespí.

Jeden z dalších našich pohledů se dá popsat jako „krůček po krůčku. Nespěcháme. Netrváme na výsledku hned, všechno má svůj čas.

Přičemž za úspěch považujeme každý krůček vpřed.

Aktuality

 Vzhledem k situaci COVID-19 Vám doporučuji při návštěvě našeho cvičení dodržovat tyto zásady:

  1. pokud dítě nebo doprovod má příznaky infekčního onemocnění, neměl by se lekce zúčastnit
  2. ve vnitřních prostorách se pohybovat s rouškou
  3. při čekání na hodinu dodržovat rozestupy minimálně 2 metry od ostatních
  4. vstupovat do tělocvičny až po vyzvání trenéra (před hodinu se pomůcky dezinfikují)
  5. při vstupu do tělocvičny si dezinfikovat ruce
  6. doprovod dítěte by měl mít v tělocvičně roušku a dodržovat rozestup minimálně 2 metry od ostatních
  7. po skončení lekce opustit rychle tělocvičnu, aby mohlo dojít k dezinfekci místa
  8. omezit pobyt v ostatních prostorách na dobu nezbytně nutnou

 Nový Facebook: Cvíčo U Medvěda

O medvědovi

Medvěd Eda byl nalezen v roce 2006 v jedné drátěné kleci. Medvědů tam bylo víc, ale já si vybral právě jeho.

Edu jsem začal brát na cvičení s dětmi. Zpočátku, než si zvykl, sledoval cvičící zpovzdálí. Postupně se ale osměloval, zapojoval se do cvičení a začal dětem i mně pomáhat. Teď je nedílnou součástí hodin (pokud zrovna nespí). Slyší i na jméno Edislav. Má rád řízky a taky rád spí.

Fotoalbum

Fotografie z Ivanovic ze školního roku 2019/2020. Cvičení rodičů s dětmi.


Více...