Zásady

Obecně:

 • do hodiny může nastoupit jen dítě zdravé a způsobilé k cvičení
 • v hodinách je nutné dodržovat základní hygienická pravidla
 • do tělocvičny vchází děti a doprovod až po vyzvání provozovatelem cvičení
 • o případných zdravotních omezeních dítěte, prosím, informujete provozovatele cvičení před hodinou
 • zástupce dítěte i děti dbají bezpečnostních pokynů vedoucího hodiny
 • pokud dítě bude v hodině nezvladatelné, může být zákonný zástupce dítěte požádán o zajištění asistence při jeho cvičení
 • za škody na majetku provozovatele cvičení nebo pronájemce prostor, které zapříčiní Vaše dítě, přebírají finanční odpovědnost zákonní zástupci
 • pokud nemůže Vaše dítě dále v kurzu pokračovat, lze jej odhlásit. Částka, která Vám bude vrácena, se stanovuje poměrem dle data odhlášení. Z takto stanovené vratky však ještě bude odečtena částka ve výši dvou hodin.
 • o vrácení části peněz zaplacených lekcí lze požádat v případě nemoci delší než 14 dnů po předložení lékařské zprávy - vrácena bude částka za třetí a další hodiny absence a to do ukončení nepřítomnosti.
 • výše částky za kurz se stanovuje podle data přihlášky
 • náhrady za absenci neposkytujeme

Sportcentrum Ivanovice

 • ve cvičeních rodičů s dětmi zodpovídá za bezpečnost dětí doprovod dítěte
 • v hodinách cvičení rodičů s dětmi dbají rodiče bezpečnostních pokynů trenéra
 • konzumace jídla je možná jen v šatnách. V dalších částech centra není konzumace povolena
 • pleny, prosím, neházejte do toalet
 • k přezouvání jsou v tomto centru určeny šatny
 • do sálu se vstupuje jen s čistou obuví a s podrážkami, které nezanechávají čáry na podlaze
 • v hodinách cvičení je dobré zachovat pro děti klidné prostředí pro jejich sportovní aktivity

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno

 • jídlo lze konzumovat jen mimo tělocvičnu
 • přezouvání probíhá ve vestibulu školy, v dalších prostorách školy se lze pohybovat jen v přezůvkách nebo v návlecích
 • do tělocvičny děti vstupují jen s čistou cvičební obuví a s podrážkami, které nezanechávají čáry na podlaze
 • kočárky do tělocvičny nemohou   
 • v hodinách cvičení je dobré zachovat pro děti klidné prostředí pro jejich sportovní aktivity
 • po ukončení cvičební hodiny je nutné ihned opustit tělocvičnu tak, aby mohla nastoupit další skupina či jiní nájemci
 • doprovod dítěte může být přítomen v průběhu cvičení v tělocvičně
 • doprovod dítěte se může aktivně zapojit do hodiny při pomoci dítěti (dítě bloudí atd.)

GDPR

Spolu s přihláškou dáváte i souhlas se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce.

Provozovatel programu Cvíčo U Medvěda bude s osobními údaji nakládat podle obecného nařízení GDPR (Nařízení (EU) 2016/679).

Tyto osobní údaje budou provozovatelem cvičení zpracovány za účelem zajištění komunikace s rodiči a to při situacích vyžadující tuto komunikaci, v organizačních případech, a také pro nabídku akcí tohoto tělovýchovného programu. Některé z těchto údajů budou zpracovány pro účely daňové evidence (faktury, příjmové doklady).

Poskytnuté osobní údaje budou archivovány jen po dobu docházky dítěte do kurzu (při předčasném ukončení kurzu budou ihned smazány) s výjimkou údajů, které jsou nutné k archivaci pro daňovou evidenci (jméno, příjmení, bydliště, datum narození – zákon 586/1992 Sb. paragraf-7b).


Fotografování a video nahrávky

S přihláškou dáváte také souhlas s pořízením fotografií a video nahrávek Vás i Vašeho dítěte z lekcí cvičení programu Cvíčo U Medvěda. Ty mohou být použity k propagaci programu (internet, plakáty, letáky).

V případě nesouhlasu, je nutné zaslat e-mail na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Text může případně znít takto: Nesouhlasím s pořizováním fotografií, audio a video záznamů nás i našeho dítěte + jméno dítěte a hodina, ve které dítě cvičí. Mail lze poslat i ze stránky kontakty a centra.


Úrazové pojištění

Součástí ceny není úrazové pojištění.

Karanténa a onemocnění COVID - 19

V případě přerušení kurzu z důvodu celostátní karantény (nařízené např. na vnitřní sportoviště) nebo lokální karantény (nařízena na centrum nebo samotné cvičení), bude celá částka za uzavřené hodiny vrácena zpět na účet, který byl použit při platbě.

V případě onemocnění dítěte, bude částka vrácena od třetí hodiny absence do ukončení nemoci.

V případě nařízení karantény na dítě, bude celá částka vrácena od třetí hodiny absence do ukončení karantény.