Zásady

Obecně:

 • do hodiny může nastoupit jen dítě zdravé a způsobilé k cvičení
 • v hodinách je nutné dodržovat základní hygienická pravidla
 • do tělocvičny vchází děti a doprovod až po vyzvání provozovatelem cvičení
 • o případných zdravotních omezeních dítěte, prosím, informujete provozovatele cvičení před hodinou
 • zástupce dítěte i děti dbají bezpečnostních pokynů vedoucího hodiny
 • pokud dítě bude v hodině nezvladatelné, může být zákonný zástupce dítěte požádán o zajištění asistence při jeho cvičení
 • za škody na majetku provozovatele cvičení nebo pronájemce prostor, které zapříčiní Vaše dítě, přebírají finanční odpovědnost zákonní zástupci
 • pokud nemůže Vaše dítě dále v kurzu pokračovat, lze jej odhlásit. Částka, která Vám bude vrácena, se stanovuje poměrem dle data odhlášení. Z takto stanovené vratky však ještě bude odečtena částka ve výši dvou hodin.
 • o vrácení části peněz zaplacených lekcí lze požádat v případě nemoci delší než 14 dnů po předložení lékařské zprávy - vrácena bude částka za třetí a další hodiny absence a to do ukončení nepřítomnosti.
 • výše částky za kurz se stanovuje podle data přihlášky
 • náhrady za absenci neposkytujeme

Sportcentrum Ivanovice

 • ve cvičeních rodičů s dětmi zodpovídá za bezpečnost dětí doprovod dítěte
 • v hodinách cvičení rodičů s dětmi dbají rodiče bezpečnostních pokynů trenéra
 • konzumace jídla je možná jen v šatnách. V dalších částech centra není konzumace povolena
 • pleny, prosím, neházejte do toalet
 • k přezouvání jsou v tomto centru určeny šatny
 • do sálu se vstupuje jen s čistou obuví a s podrážkami, které nezanechávají čáry na podlaze
 • minimalizujeme pohyb dětí po kobercové části cvičebního sálu (vloženo 26. 12. 2023)
 • děti nevstupují na zábradlí a neopírají se o plexisklo zábradlí (vloženo 26. 12. 2023)
 • v hodinách cvičení je dobré zachovat pro děti klidné prostředí pro jejich sportovní aktivity

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno

 • jídlo lze konzumovat jen mimo tělocvičnu
 • přezouvání probíhá ve vestibulu školy, v dalších prostorách školy se lze pohybovat jen v přezůvkách nebo v návlecích
 • do tělocvičny děti vstupují jen s čistou cvičební obuví a s podrážkami, které nezanechávají čáry na podlaze
 • kočárky do tělocvičny nemohou   
 • v hodinách cvičení je dobré zachovat pro děti klidné prostředí pro jejich sportovní aktivity
 • po ukončení cvičební hodiny je nutné ihned opustit tělocvičnu tak, aby mohla nastoupit další skupina či jiní nájemci
 • doprovod dítěte může být přítomen v průběhu cvičení v tělocvičně
 • doprovod dítěte se může aktivně zapojit do hodiny při pomoci dítěti (dítě bloudí atd.)

GDPR

Spolu s přihláškou dáváte i souhlas se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce.

Provozovatel programu Cvíčo U Medvěda bude s osobními údaji nakládat podle obecného nařízení GDPR (Nařízení (EU) 2016/679).

Tyto osobní údaje budou provozovatelem cvičení zpracovány za účelem zajištění komunikace s rodiči a to při situacích vyžadující tuto komunikaci, v organizačních případech, a také pro nabídku akcí tohoto tělovýchovného programu. Některé z těchto údajů budou zpracovány pro účely daňové evidence (faktury, příjmové doklady).

Poskytnuté osobní údaje budou archivovány jen po dobu docházky dítěte do kurzu (při předčasném ukončení kurzu budou ihned smazány) s výjimkou údajů, které jsou nutné k archivaci pro daňovou evidenci (jméno, příjmení, bydliště, datum narození – zákon 586/1992 Sb. paragraf-7b).


Fotografování a video nahrávky

S přihláškou dáváte také souhlas s pořízením fotografií a video nahrávek Vás i Vašeho dítěte z lekcí cvičení programu Cvíčo U Medvěda. Ty mohou být použity k propagaci programu (internet, plakáty, letáky).

V případě nesouhlasu, je nutné zaslat e-mail na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Text může případně znít takto: Nesouhlasím s pořizováním fotografií, audio a video záznamů nás i našeho dítěte + jméno dítěte a hodina, ve které dítě cvičí. Mail lze poslat i ze stránky kontakty a centra.


Úrazové pojištění

Součástí ceny není úrazové pojištění.